Om dinmatkasse.se

Dinmatkasse.se är ett hobbyprojekt som drivs av Daniel Wahlberg. Syftet med webbplatsen är att ge en lättillgänglig vägledning om prisläget på butiker i besökarens närhet och att skapa en plattform för kontinuerliga matprisundersökningar i Sverige.

Alla priser från PRO:s matprisundersökning har använts med tillstånd från PRO - Pensionärernas riksorganisation.

Texten uppdaterad 2009-07-09. Webbplatsen uppdaterad 2009-07-17.

Aktuell version av dinmatkasse.se: 2.4